Το πρόγραμμα EDU παρέχει εντατική φωτογραφική εκπαίδευση διάρκειας ενός έτους. Ξεκινά στις αρχές Νοεμβρίου και τελειώνει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
Κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο πραγματοποιούνται στη σχολή συναντήσεις - διαλέξεις που έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του προγράμματος και από απόσταση.
Οι συναντήσεις - διαλέξεις βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της σχολής απ' όπου σπουδαστές που τυχόν δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν, μπορούν να τις παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Τεχνική της φωτογραφικής λήψης.
Στην ενότητα αυτή οι σπουδαστές διδάσκονται:
    » Τη δομή της φωτογραφικής μηχανής και τη λειτουργία της
    » Τις βασικές αρχές της οπτικής
    » Τον τρόπο λειτουργίας των φακών
    » Τα είδη των φωτογραφικών μηχανών
    » Τη βασική δομή των φωτογραφικών υλικών
    » Την πρακτική εφαρμογή

Η παρουσίαση της διδακτέας ύλης γίνεται στις συναντήσεις - διαλέξεις ενώ παράλληλα παρέχονται τα παρακάτω βοηθήματα:
    » Πλήρης σειρά σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή που περιέχει τη φωτογραφική τεχνική της ψηφιακής και αναλογικής φωτογραφίας, τη δομή των φωτογραφικών υλικών, την ευαισθησιομετρία και το ζωνικό σύστημα, καθώς και μια μικρή φωτογραφική ανάδρομη στους κυριότερους φωτογράφους.
    » Μια βιντεοσκοπημένη σειρά μαθημάτων, παραγωγή της σχολής, που καλύπτει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της βασικής φωτογραφικής τεχνικής.

Ασκήσεις και ανάπτυξη θεμάτων φωτογραφικών λήψεων.
Η δεύτερη ενότητα αποτελεί το βασικό κορμό του προγράμματος. Περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων πάνω στην φωτογραφική λήψη καθώς και την ανάπτυξη της φωτογραφικής θεματολογίας. Στόχος είναι η πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση στη χρήση της φωτογραφικής μηχανής και στα διαφορετικά είδη της φωτογραφίας, καθώς και η αισθητική και θεματολογική ανάπτυξη της φωτογραφικής δράσης.

Καλλιτεχνική φωτογραφία - Τεχνική και κριτική ανάλυση των σπουδαστικών εργασιών.
Η μορφή των συναντήσεων, μετά το βασικό κύκλο της τεχνικής, στρέφεται σε μια σειρά από ασκήσεις και στην ανάπτυξη διαφόρων θεμάτων, που έχουν ως κύριο στόχο την τεχνική βελτίωση πάνω στα είδη των φωτογραφικών λήψεων, μέσω της ανάλυσης της φωτογραφικής θεματολογίας και την ανάπτυξη της αισθητικής της προσέγγισης.
Σε κάθε συνάντηση, οι σπουδαστές παρουσιάζουν το θέμα που τους έχει ανατεθεί να αναπτύξουν. Η ανάθεση και η παρουσίαση των ασκήσεων γίνεται με αντίστοιχα φωτογραφικά παραδείγματα και επεξηγήσεις στις συναντήσεις που γίνονται στη σχολή. Η ανάλυση και η κριτική είναι προσωπική για τον κάθε σπουδαστή και προσαρμόζεται στην αισθητική του κατεύθυνση. Η αξιολόγηση των έργων των σπουδαστών γίνεται από κοινού. Με τον τρόπο αυτό ο σπουδαστής συμμετέχει ενεργά στην κριτική ανάλυση των εργασιών, μια πρακτική που τον βοηθά να διευρύνει την αισθητική του αντίληψη και τις γνώσεις του.
Η ομαδική συμμετοχή στην ανάπτυξη της κριτικής και της έρευνας εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών.


Studio - δομή και λειτουργία, View camera, Φωτισμός, Φωτογραφία μόδας, Πορτρέτο.
Στην τέταρτη ενότητα αναπτύσσεται η δομή και η λειτουργία ενός ψηφιακού φωτογραφικού studio.
Αναλυτικότερα οι σπουδαστές διδάσκονται:
    » Τον τρόπο οργάνωσης ενός studio
    » Τη χρήση και τη διαχείριση του φωτισμού
    » Τη βασική θεωρία του μεγάλου φορμά (view camera)
Οι σπουδαστές αρχικά εξοικειώνονται με τις βασικές λειτουργίες του studio και στη συνέχεια εξασκούνται στη φωτογραφία μόδας και πορτρέτου.
Στο κομμάτι αυτής της ενότητας συμμετέχουν και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας, όπως στυλίστες, μακιγιέρ κ.λπ.

Ρεπορτάζ, Φωτογραφία ντοκουμέντο, Ταξιδιωτική φωτογραφία
Μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων από ειδικούς στον χώρο, αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τη φωτογραφία ντοκουμέντο και την ταξιδιωτική φωτογραφία.

Ψηφιακή φωτογραφία / Υπολογιστής / Επεξεργασία / Διαχείριση
Το πρόγραμμα EDU στρέφεται αποκλειστικά στην ψηφιακή φωτογραφία.
Η ενότητα περιλαμβάνει:
    » Τη βασική δομή και λειτουργία της ψηφιακής φωτογραφίας
    » Την επεξεργασία της ψηφιακής φωτογραφίας και την διαχείρισή της
       στον υπολογιστή
    » Την εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση προγραμμάτων όπως
       Photoshop, Capture NX, Lightroom κ.ά.

Portfolio / Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο σπουδαστής διδάσκεται πώς να δημιουργεί ένα προσωπικό ντοσιέ εργασίας (ψηφιακό portfolio) και παράλληλα πώς να επιλέγει και να οργανώνει την παρουσίαση της δουλειάς του με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
Η εργασία του παρουσιάζεται στη διαδικτυακή γκαλερί του site της Focus μετά την ολοκλήρωσή της.

 

Κανονισμός Λειτουργίας »