Seferoglou_04.jpg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Από την αρχή της λειτουργίας της η Σχολή Φωτογραφίας Focus κινείται με επίκεντρο τον σπουδαστή,
προσαρμόζοντας το πρόγραμμα της σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Με αυτό τον γνώμονα διεύρυνε τις εκπαιδευτικές παροχές της προσθέτοντας το πρόγραμμα "EDU".
Το πρόγραμμα “EDU” είναι η εναλλακτική πρόταση της Focus για εντατική φωτογραφική εκπαίδευση 180 διδακτικών ωρών, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες ανθρώπων που δεν μπορούν να
παραβρίσκονται συνεχώς στη Σχολή.
Ιδανικό για όσους εργάζονται ή έχουν καθημερινές υποχρεώσεις αλλά θέλουν να αποκτήσουν μια
ολοκληρωμένη βάση γνώσεων το πρόγραμμα, διάρκειας ενός πλήρους έτους, εγγράφει 22 σπουδαστές
κάθε χρόνο και είναι ευέλικτα δομημένο τα Σαββατοκύριακα ενώ παρέχει και την επιλογή παρακολούθησης μέρους του προγράμματος από απόσταση.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “EDU” διαρθρώνεται χρονικά από τις αρχές Νοεμβρίου έως τον Οκτώβριο του επόμενου έτους, με συναντήσεις - διαλέξεις που πραγματοποιούνται στη Σχολή κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο. Όλες οι συναντήσεις βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής για να είναι προσβάσιμες σε όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ενώ καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει συνεχής επικοινωνία και υποστήριξη από το διδακτικό προσωπικό.

Ενότητες προγράμματος
Το πρόγραμμα σπουδών EDU καλύπτει συνοπτικά και με ακρίβεια το απαραίτητο εύρος γνώσεων για μια ολοκληρωμένη φωτογραφική εκπαίδευση.
Αναλυτικά οι ενότητες του προγράμματος αναπτύσσονται ως εξής:

Α. Τεχνική της φωτογραφικής λήψης
Διδάσκονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτογραφικών μηχανών:
· Δομή και λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής (ψηφιακής και αναλογικής)
· Βασικές αρχές οπτικής
· Λειτουργία φωτογραφικών φακών
· Βασική δομή φωτογραφικών υλικών
· Πρακτική εφαρμογή σε διάφορα είδη φωτογραφικής λήψης
Παράλληλα με τη διδακτέα ύλη που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων/διαλέξεων,
παρέχονται στους σπουδαστές τα ακόλουθα βοηθήματα μελέτης:
· Μία πλήρης σειρά σημειώσεων σε ψηφιακό αρχείο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες γύρω απο
την τεχνική της ψηφιακής και αναλογικής φωτογραφίας, τη δομή των φωτογραφικών υλικών, την
ευαισθησιομετρία και το ζωνικό σύστημα της αναλογικής φωτογραφίας καθώς και επιλεγμένη
παρουσίαση έργων γνωστών φωτογράφων.
· Μία βιντεοσκοπημένη σειρά μαθημάτων σε παραγωγή της σχολής όπου παρουσιάζονται όλες οι
λεπτομέρειες της φωτογραφικής τεχνικής.

Β. Ασκήσεις και ανάπτυξη θεμάτων φωτογραφικών λήψεων
Αυτή η ενότητα αποτελεί το βασικό κορμό του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής, περιλαμβάνοντας μια σειρά ασκήσεων πάνω στη φωτογραφική λήψη και παράλληλα εστιάζοντας στη θεματολογική ανάπτυξη.
Μέσα από την πρακτική εφαρμογή ο σπουδαστής εξασκείται και αποκτά εμπειρία στη χρήση της
φωτογραφικής μηχανής και ενημερώνεται σφαιρικά για τα διαφορετικά είδη φωτογραφικών λήψεων.
Με τη συνεχή καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού μαθαίνει να οργανώνει την θεματολογική ανάπτυξη της φωτογραφικής του δραστηριότητας, να κατανοεί την έννοια της αισθητικής προσέγγισης και να πειραματίζεται διερευνώντας την προσωπική του "γραφή".
Η ενότητα αυτή διατρέχει όλο το σπουδαστικό έτος. Σε κάθε συνάντηση οι σπουδαστές παρουσιάζουν και αναπτύσσουν κριτικά τα θέματα που τους έχουν ανατεθεί. Η ανάθεση και παρουσίαση των ασκήσεων γίνεται με αντίστοιχα φωτογραφικά παραδείγματα και επεξηγήσεις.

Γ. Κριτική και τεχνική ανάλυση
Κάθε παρουσίαση περιλαμβάνει κριτική και τεχνική ανάλυση των εργασιών δίνοντας στους σπουδαστές την ευκαιρία να κατανοήσουν τυχόν σφάλματα, να διευρύνουν την αντίληψη τους γύρω απο τη φωτογραφία και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. H κριτική ανάλυση είναι ατομική και βασίζεται στην πορεία, τις δεξιότητες και την προσωπική κλίση του κάθε σπουδαστή. Οι αναλύσεις έχουν τη μορφή ανοιχτής συζήτησης εντός της τάξης με τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας, ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν μια πλουραλιστική εικόνα για τις πολλαπλές κατευθύνσεις του φωτογραφικού μέσου.
Η μέθοδος της συμμετοχικής ανάπτυξης εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Δ. Δομή & λειτουργία του Studio, View Camera, Φωτισμός
Η τέταρτη ενότητα αναπτύσσει τη δομή και τη λειτουργία ενός ψηφιακού φωτογραφικού στούντιο. Οι
σπουδαστές εξασκούνται στην οργάνωση του χώρου και τη γνωριμία με τον εξοπλισμό καθώς και με ποικιλία λήψεων τόσο εντός του στούντιο όσο και εξωτερικές.
Αναλυτικότερα διδάσκονται:
· Εξοπλισμός και οργάνωση ενός πλήρους φωτογραφικού στούντιο
· Χρήση και διαχείριση φωτισμού
· Τεχνικές φωτογραφικών λήψεων
· Βασική θεωρία του μεγάλου φορμά (View Camera)


Ε. Φωτογραφία Μόδας & Πορτρέτου
Δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους και εμπορικούς τομείς της φωτογραφίας αναπτύσσονται ξεχωριστά στο πρόγραμμα της Focus, σε συνεργασία με επαγγελματίες από αλληλένδετους κλάδους (modelling, styling, maquillage κλπ) και τη συμπληρωματική καθοδήγηση καθιερωμένων φωτογράφων του είδους, ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν εμπειρία και εκ των έσω γνώση του αντικειμένου.

ΣΤ. Ρεπορτάζ, Φωτογραφία-Ντοκουμέντο, Ταξιδιωτική Φωτογραφία
Συμπληρώνοντας την προηγούμενη ενότητα και με στόχο τη σφαιρική γνώση γύρω απο τους βασικότερους τομείς της φωτογραφίας, το πρόγραμμα της Focus περιλαμβάνει στα μαθήματα τρείς ακόμα δημοφιλείς και σημαντικές κατηγορίες: τη φωτογραφία ρεπορτάζ, το ντοκουμέντο και την ταξιδιωτική. Οι παρουσιάσεις γίνονται από επαγγελματίες του κάθε χώρου και συνδυάζονται με αντίστοιχες αναθέσεις εργασιών στους σπουδαστές.

Ζ. Ψηφιακή φωτογραφία: επεξεργασία και διαχείρηση
Το πρόγραμμα EDU εστιάζει αποκλειστικά στην ψηφιακή φωτογραφία και φέρνει τους σπουδαστές σε επαφή με όλα τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία που απαιτεί η ψηφιακή τεχνολογία. Στη συγκεκριμένη ενότητα αναπτύσσονται:
· Η βασική δομή και λειτουργία της ψηφιακής φωτογραφίας
· Η επεξεργασία ψηφιακών αρχείων και διαχείρισή τους στον υπολογιστή
· Η εκμάθηση και πρακτική των πιο γνωστών προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας (Photoshop, Capture NX, Lightroom κ.α.)


Η. Video και video-art: Βασική Τεχνική
Παράλληλα με τη φωτογραφία, το πρόγραμμα της Focus περιλαμβάνει μια εισαγωγική ενότητα στο video και τη video art, όπου διδάσκονται:
· Λειτουργία και δυνατότητες της βιντεοκάμερας
· Βασικές αρχές λήψης, μοντάζ και ηχοληψίας
· Ψηφιακή επεξεργασία βίντεο
· Εισαγωγή στη θεωρία του κινηματογράφου

Θ. Portfolio / Έκθεση / Βεβαίωση σπουδών
Καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο σπουδαστής μαθαίνει να αξιολογεί, να επιλέγει και να οργανώνει το υλικό του για να δημιουργήσει το ατομικό του ντοσιέ εργασιών (ψηφιακό Portfolio), ένα απαραίτητο εργαλείο για την σωστή παρουσίαση της δουλειάς του σύμφωνα με τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του στόχους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ημέρες & ώρες συναντήσεων
Οι συναντήσεις - διαλέξεις πραγματοποιούνται στο χώρο της Σχολής ανά τρεις εβδομάδες, Σάββατο και
Κυριακή με ωράριο 10:00-14:00. Οι ημερομηνίες των συναντήσεων ορίζονται από τη Σχολή ενώ υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής προς διευκόλυνση των σπουδαστών.

Διάρκεια Ασκήσεων
Οι περισσότερες ασκήσεις διαρκούν έως την επόμενη συνάντηση, όπου και γίνονται οι αντίστοιχες
παρουσιάσεις από τους σπουδαστές. Ανάλογα με τη φύση των ασκήσεων όσο εξελίσσεται το πρόγραμμα υπάρχει η πιθανότητα τροποποίησης της διάρκειάς τους.

Απουσίες
Η συμμετοχή του σπουδαστή στις ασκήσεις και η παρουσία του στις συναντήσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί στη συνάντηση, ο σπουδαστή οφείλει να στείλει την εργασία του σε ψηφιακή μορφή τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν την επόμενη καθορισμένη διάλεξη.
Οι απουσίες του σπουδαστή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι συναντήσεις (έξι Σαββατοκύριακα).
Τα μαθήματα που χάνει ο σπουδαστής με δική του υπαιτιότητα δεν αναπληρώνονται δια ζώσης, παρέχεται όμως η δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής εντός των επομένων ημερών από την παρουσίαση. Στον κάθε σπουδαστή δίνεται ένας προσωπικός κωδικός με τον οποίο επιτρέπεται η είσοδος του στο site.
Εξοπλισμός Ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στην κατοχή του μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή καθώς και έναν υπολογιστή (κατά προτίμηση φορητό).
Η Focus παρέχει την κτιριακή υποδομή (χώρους μαθημάτων και τρία πλήρως εξοπλισμένα στούντιο) καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό σε εποπτικά μέσα, μηχανές μεγάλου format view camera), μονάδες ψηφιακού μοντάζ, studio επεξεργασίας ήχου συμβατική και ψηφιακή βιβλιοθήκη κλπ.
Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό της Σχολής βρίσκεται σε καθημερινή βάση στη διάθεση των σπουδαστών για απορίες και συμβουλές με τηλεφωνική επικοινωνία ή μέσω διαδικτύου.